Betäckning

Sommaren 2021 betäcker Arion hemma på Artinge Gård i Vallentuna norr om Stockholm, efter bedömning.

Språngavgift 4 000 kr och efter 90 dagars dräktighet  8 500 kr inkl moms.

Bete, dräktighetskontroll, SIF-avgift, smörjning av sommareksem och eventuella andra omkostnader tillkommer.

Rabatt till 1 klass sto eller för flera ston från samma ägare.

Bokning
För bokning kontakta
Anne-Marie Röst
Telefon 070-743 37 82
Mail anne-marie@artinge.se

eller Inga-Maj Röst
Telefon 070-791 18 82
Mail inga-maj@artinge.se

Betäckningsavtal
Nedan laddar du ner 2021 års betäckningsavtal.
Betäckningsavtal Arion 2021

God omvårdnad garanteras ditt sto!