Betäckning

Sommaren 2023 betäcker Einsöngvari hemma på Artinge Gård i Vallentuna norr om Stockholm.

Språngavgift 4 000 kr och efter 90 dagars dräktighet  10 000 kr inkl moms.

Bete, dräktighetskontroll, SIF-avgift, smörjning av sommareksem och eventuella andra omkostnader tillkommer.

Rabatt till 1 klass sto eller för flera ston från samma ägare.

Bokning
För bokning kontakta
Anne-Marie Röst
Telefon 070-743 37 82
Mail anne-marie@artinge.se

eller Inga-Maj Röst
Telefon 070-791 18 82
Mail inga-maj@artinge.se

Betäckningsavtal
Nedan laddar du ner 2023 års betäckningsavtal.
Beteckningsavtal 2023 Einsöngvari

God omvårdnad garanteras ditt sto!

Välkomna