Hingstar

Einsöngvari från Artinge
Arion från Artinge

In Memory

Viglundur frá Vestra Fiflholthi
Söngvinn från Artinge

SÅLD!