Disa från Rönnliden

e. Vìglundur frà Vestra-Fiflholti
u. Tendra från Monumentet

Född 2010

Avkommor

Seidandi från Artinge
f: 2017
e. Söngvinn från Artinge