Betäckning

Sommaren 2023 betäcker Arion via semin under perioden 17 april – 19 augusti på Hagbyholm norr om Stockholm.

Bokningsavgift: 2 750 inkl moms
Språngavgift: 3 750 inkl moms
45-dygnsavgift: 8 000 inkl moms

För mera detaljer – se avtalet nedan.                                      

Betäckningsavtal
Nedan laddar du ner 2023 års betäckningsavtal.
Beteckningsavtal 2023 Arion TAI-ston

Beteckningsavtal 2023 Arion AI-ston